Talotekniikkapalveluiden edelläkävijä

 1. Parhaat asiantuntijat
 2. Edelläkävijä teknisissä ratkaisuissa
 3. Asiakasarvolähtöisyys palvelusisällössä, palvelutavoissa ja oman toiminnan organisoimisessa.

Elinkaariajattelu ja energianhallinta

 1. Elinkaariajattelu ja energianhallintanäkökulma koko henkilöstön omaksuma
 2. Kiinteistötekniikkapalvelut suunnitellaan ja toteutetaan kiinteistön elinkaaren, energianhallinnnan ja käytettävyyden kannalta asiakkaalle kokonaistaloudellisesti parhaalla tavalla.
 3. Elinkaarikumppanuus ESP:n kanssa nostaa kiinteistön arvoa, takaa hyvät olosuhteet, pienentää käyttökustannuksia sekä parantaa energianhallintaa ja huolto- ja korjaustoimenpiteiden ennakointia.

Kehittäminen ja kannattavuus

 1. Kehittäminen toiminnan kannattavuutta parantavana periaatteena
 2. Kehittämismyönteinen ilmapiiri, aktiivinen kehittämisyhteistyö kumppaneiden sekä tutkimus- ja oppilaitosten kanssa.
 3. Luodaan toimintatavat ja keinot kehittämisideoiden ja ratkaisujen eteenpäinviemiseksi ja käyttöönottamiseksi taloudellisesti kannattavalla tavalla.
 4. Henkilökohtaiset kouluttautumis- ja kehittymismahdollisuudet taataan ja kehittyminen ja aktiivisuus huomioidaan. Luodaan malli eo. asian toteuttamiseksi.

Osallistava ja mahdollistava johtaminen

 1. Henkilökuntaa kunnioitetaan ja sen osaamiseen luotetaan ja hyödynnetään myös koko yritystä koskevassa päätöksenteossa.
 2. Työhyvinvointiin panostetaan. Vapaus ja vastuu oman työnsä järjestämisessä.